اين سايت pichak.ir به فروش مي رسدسفارش در پيچک : ارزان ترين قيمت ، بالاترين کيفيت و سريع ترين خدمات

شرايط و تعهدات ثبت دامنه


1 -پيچک متعهد مي شود كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده ، Domain معرفي شده را به سفارش متقاضي (به مشخصات درج شده در فرم سفارش) به ثبت برساند.

2- درخواست عودت مبالغ پرداختي از جانب شما، پس از اقدام شرکت پيچک به ثبت سفارش شما، به هيچوجه امكان پذير نمي باشد.

3- مسئوليت انتخاب نام مناسب براي Domain بر عهده متقاضي است. هرگونه پيامد ناشي از انتخاب نامهاي نامناسب، از قبيل تداخل نامهاي انتخاب شده با نام ساير شركتها و موسسات و نيز نامهاي غير اخلاقي و غير قانوني بر عهده متقاضي است. شرکت پيچک همچنين پس از ثبت Domain براي متقاضي، هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده متقاضي از آن Domain در هر زمان نخواهد داشت.

4- خواهشمند است نام Domain را عاري از هرگونه اشتباه، درج فرماييد، زيرا نام Domainها پس از ثبت غير قابل تغيير هستند.

5- شرکت پيچک جهت تماس با شما، نياز دارد كه همواره مشخصات شما مندرج در فرم سفارش، مانند آدرس محل جهت نامه نگاري احتمالي، تلفن تماس و Email شما را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه متقاضي در صورت تغيير مشخصات خود ، موارد جديد را هرچه سريعتر به واحد پشتيباني شرکت پيچک اطلاع دهد.

6- در صورت عدم تمديد به موقع سرويسها ، پيچک هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت . در صورتيكه مشترك تمديد سرويس خود را بعد از زمان مقرر انجام داده باشد براي تمديد سرويس خود و رفع مشكل منتظر اطلاع تائيد نهائي تمديد بصورت ايميل از طرف شرکت باشد . وليکن در راستاي مشتري مداري ، پيچک تاريخ انقضاء سرويسهاي مشتريان را از 2 ماه قبل براي پست الکترونيک آنها ارسال مي نمايد. تمديد يك دامين تاريخ گذشته براي 1سال معادل 2برابر تمديد 1ساله دامين براي مشترك هزينه در بر دارد .

7- خريدار با پرداخت مبلغ فاکتور کليه قوانين و مقررات بين المللي و کشوري ناظر بر حوزه فناوري اطلاعات و قوانين و مقررات ثبت دامنه ملي و بين المللي را پذيرفته و حق اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد.

8- در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم سفارش توسط شرکت پيچک، به هر علتي، چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل شرايط نمونه زير، كه از اراده شرکت پيچک خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه شرکت پيچک نخواهد بود و عودت مبالغ دريافت شده به هيچ عنوان ممكن نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفانهاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و ... ، اشكالات خطوط مخابراتي، تاخير در پاسخگويي شركتهاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركتهاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به Domainها، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده شرکت پيچک) اشاره نمود.
 شرايط و تعهدات :: تعرفه ها :: سفارش :: تماس با ما

© 2020 PICHAK.IR